Preko ovog WEB portala, građani će moći da se informišu o postojećim mehanizmima za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori, o inovativnim programima prevencije korupcije, koji se primenjuju u našoj i drugim državama, o ilustrativnim slučajevima korupcije iz zemlje i inostranstva, kao i svim dešavanjima i aktivnostima Vlade Crne...
U Bijelom Polju je povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana konferencija na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a organizovala je nevladina organizacija „Euromost“, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje. Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, otvarajući konferenciju, istakao je da su opštine prepoznate kao veoma važni akteri u procesu implementacije aktivnosti...
U Bijelom Polju je održana tribina na temu kako se odlučiti i prijaviti slučajeve korupcije. Organizator tribine, koja je održana u sali Opštine, je bila NVO ''Euromost''. Tribini su, pored ostalih, prisustvovali predstavnici drugih zainteresovanih NVO, lokalne uprave, odbornici kao i članovi lokalnog tima za borbu protiv korupcije. Kako je saopštio Almer Mekić-...