O projektu

Kratak sadržaj projekta

Informacije se odnose na: cilj projekta, ciljnu grupu, glavne aktivnosti, mjesto realizacije i vrijeme trajanja projekta.

Cilj ovog projekta je da se podstakne veća građanska participacija u rješavanju problema na lokalnom nivou, ali i da se da doprinos uspostavljanju čvršće sardnje i povjerenja među ključnim akterima za suzbijanje korupcije na lokalnom nivou.

Ciljne grupe projekta su gradjani Bijelog Polja, mladi, zapošljeni u organima lokalne uprave opštine Bijelo Polje, predstavnici NVO.

Aktivnosti projekta će se sprovesti kroz:
1.Pripremnu fazu
2.Nastavak rada kancelarije za borbu protiv korupcije
3. Izrada i rad WEB portala ,,Budi aktivan protiv korupcije”
4. Izradu informativnog materijala o mehanizmima borbe protiv korupcije
5. Predavanje za gradjane, NVO i zapošljene u lokalnu upravu na temu: ,,Šta gradjani treba da zanju o korupciji”
6. Predavanje za mlade na temu: „Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije
Projekat će se realizovati u Bijelom Polje u trajanju od 10. mjeseci

Projekat možete skinuti ovdje:

Projekat-Euromost-budi-aktivan-gradjanin-protiv-korupcije